Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.

Researcher
T:+420 211 152 731
Selected publications
  • BÍLKOVÁ, Diana, Vlastimil BERAN & Filip ČERVENKA, 2021. Situace na pracovním trhu v České republice se zřetelem na zaměstnance pobírající hrubou měsíční mzdu na úrovni minimální mzdy. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • BERAN, Vlastimil, 2020. Demotivative Effect of Social on the Labor Supply of Low-Skilled Workers. In. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 1–13.
  • BERAN, Vlastimil & Jana GODAROVÁ, 2019. Náplň a konstrukce životního a existenčního minima 2018. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • BERAN, Vlastimil & Jiří FRANEK, 2016. A Comparison of the Social Benefits Systems in the Czech Republic on Model Households during Right-Wing (2011) and Left-Wing (2015) Gorvernments rule. In. Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 54–63.