Ing. Petr Pojer

výzkumný pracovník
T:+420 211 152 754
Biography

Nejvyšší vzdělání:
1979, Ing. Ekonomie, VŠE Praha, fak. výrobně-ekonomická

Odborné zaměření:
Ve VÚPSV se odborně zabývá sociálním dialogem v ČR, národní korespondent nadace EUROFOUND v Dublinu (zpracování sektorových studií reprezentativity a další zadání od EF). Administrátor veřejných zakázek v prostředí Národního elektronického nástroje (NEN), vedení výzkumného projektu Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR, spolupráce na výzkumných projektech, příprava a monitoring veřejných zakázek, desk research, demografie, vyhledávání a rešerše informací atd.

Členství v radách a komisích:
2013 Rotary klub Praha Ekumena, prezident a sekretář
1999–2009 Marketingový klub ČR (člen předsednictva)
1991–2001 Česká marketingová společnost, 3 roky člen předsednictva ČMS