Ing. Jana Vrabcová

výzkumná pracovnice - na mateřské dovolené
T:+420 211 152 763
Biography

Nejvyšší vzdělání:
2013, Ing., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Odborné zaměření:
statistická analýza, stárnutí populace, stárnutí ve zdraví

Pedagogická činnost:
2013-2016 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
2014-2015 České vysoké učení technické, Fakulta strojní

Členství v radách a komisích:
2013 do současnosti Slovenská statistická a demografická společnost
2009 do současnosti Česká statistická společnost
2009 do současnosti IUSSP – International Union for the Scientific Study of Population
2009 do současnosti Spolek mladých statistiků VŠE – zakládající členkou a členkou prezidia
2008 do současnosti Česká demografická společnost