David Kocman, M.A., Ph.D.

Head of the Social Security Systems Department
T:+420 211 152 763
Selected publications
  • KOCMAN, David, Tereza STÖCKELOVÁ, Rupert PEARSE & Graham MARTIN, 2019. Neither Magic Bullet nor a Mere Tool. Negotiating Multiple Logics of the Checklist in Healthcare Quality Improvement. Sociology of Health and Illness, 41(4), 755–771
  • KOCMAN, David, Emma REGEN, Kay PHELPS, Graham MARTIN, Stuart PARKER, Thomas GILBERT & Simon CONROY, 2019. Can Comprehensive Geriatric Assessment be delivered without the Need for Geriatricians? A Formative Evaluation in two Perioperative Surgical Settings. Age and Ageing, 0, 1–6
  • KOCMAN, David, Vít LESÁK, Barbora BÍROVÁ, Jan SNOPEK, Štěpán RIPKA, Matěj HON, David VALOUCH, Jakub ČIHÁK & Tereza STÖCKELOVÁ, 2019. Systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců na úrovni obcí. Náměty a doporučení pro města a obce s vysokou mírou bytové nouze. Praha: Platforma pro sociální bydlení
  • STEPHENS, Timothy J., Carol J. PEDEN, Rupert M. PEARSE, Sara SHAW, Tom ABBOTT, Emma L. JONES, David KOCMAN & Graham MARTIN, 2018. Improving Care at Scale. Process Evaluation of a Multi-component Quality Improvement Intervention to Reduce Mortality after Emergency Abdominal Surgery (EPOCH trial). Implementation Science, 13, 142
  • MARTIN, Graham, David KOCMAN, Timothy STEPHENS, Carol J. PEDEN & Rupert M. PEARSE, 2017. Pathways to Professionalism? Quality Improvement, Care Pathways, and the Interplay of Standardization and Clinical Autonomy. Sociology of Health and Illness, 39(8), 1314–1329