2022
Epidemie covidu-19 a nerovná distribuce příjmů v krajích České republiky ČERVENKA, Filip - BERAN, Vlastimil - BÍLKOVÁ, Diana
Family Formation in Changing Economic and Societal Conditions in the Czech Republic KUCHAŘOVÁ, Věra
Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19 HÖHNE, Sylva
Úplné rodiny s dětmi KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
Resilience and Personality Dispositions of Social Workers in the Czech Republic PUNOVÁ, Monika
Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011 ŠIMÍKOVÁ, Ivana - FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš
Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017 HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie
2021
Report o úpravě datových souborů pro projekt Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR ČERVENKA, Filip - BERAN, Vlastimil - BÍLKOVÁ, Diana
Situace na pracovním trhu v České republice se zřetelem na zaměstnance pobírající hrubou měsíční mzdu na úrovni minimální mzdy BÍLKOVÁ, Diana - BERAN, Vlastimil - ČERVENKA, Filip
Podpora digitálního začleňování starších osob VYCHOVÁ, Helena
Prohloubení a aktualizace metodiky Náklady na nezaměstnaného I JAHODA, Robert
Analýza obsahu práce - cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě ORNSTEIN, Richard
The Give Textbook - Career Guidance for Clients in New Forms of Work, Challenges and Solutions VÁŇOVÁ, Jana - GÖTZ, Rudolf - HAYDN, Franziska - KLEIN, Rosemarie - REUTTER, Gerhard
Vyhodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav - TRBOLA, Robert
Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 VYHLÍDAL, Jiří
Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 VYHLÍDAL, Jiří
Populace Romů ve Sčítání lidu 2011 z hlediska územní distribuce a sociodemografické struktury FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Rozvoj sociální práce zaměřené na rodinné pečující HUBÍKOVÁ, Olga
Labour Costs before Covid BERAN, Vlastimil
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 2182 další