2022
Epidemie covidu-19 a nerovná distribuce příjmů v krajích České republiky ČERVENKA, Filip - BERAN, Vlastimil - BÍLKOVÁ, Diana
Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19 HÖHNE, Sylva
2021
Report o úpravě datových souborů pro projekt Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR ČERVENKA, Filip - BERAN, Vlastimil - BÍLKOVÁ, Diana
Situace na pracovním trhu v České republice se zřetelem na zaměstnance pobírající hrubou měsíční mzdu na úrovni minimální mzdy BÍLKOVÁ, Diana - BERAN, Vlastimil - ČERVENKA, Filip
Analýza obsahu práce - cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě ORNSTEIN, Richard
Populace Romů ve Sčítání lidu 2011 z hlediska územní distribuce a sociodemografické struktury FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Labour Costs before Covid BERAN, Vlastimil
Poskytování poradenské a sociální práce lidem bez domova s akcentem na jejich pracovní uplatnění MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - ROUPCOVÁ, Noemi
Metodika sčítání osob bez domova v České republice NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr
Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich příprava na propuštění z VTOS BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
Sčítání lidí bez domova JANUROVÁ, Kristýna
2020
Vlivy institutu podmíněného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
Minimum Wage versus Social Benefits in the Czech Republic BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana
Demotivative Effect of Social on the Labor Supply of Low-Skilled Workers BERAN, Vlastimil
Pozitivní společenský dopad koronaviru? Impuls k úvahám o solidaritě, empatii, důstojnosti a základním nepodmíněném příjmu MERTL, Jiří
Výzkum osob bez domova NEŠPOROVÁ, Olga
Pandemie covidu-19 a osoby bez domova NEŠPOROVÁ, Olga
Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2012 - 2017. Bulletin No. 13 BERAN, Vlastimil
Populace osob bez domova v České republice NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr
Musíte makat a poslouchat, no: Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR MERTL, Jiří
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 348 další