2022
Pandemie covidu-19 z pohledu zdravotníků v nelékařských zdravotnických profesích KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda
Mezikulturní povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území Hlavního města Prahy SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - CVIKLOVÁ, Lucie - TUČEK, Milan
Reflexe významu, aktuálního nastavení a fungování Programu kvalifikovaný zaměstnanec členy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a jeho dalšími klíčovými aktéry SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - BAREŠ, Pavel
Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017 HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie
2021
Podpora digitálního začleňování starších osob VYCHOVÁ, Helena
Analýza obsahu práce - cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě ORNSTEIN, Richard
The Give Textbook - Career Guidance for Clients in New Forms of Work, Challenges and Solutions VÁŇOVÁ, Jana - GÖTZ, Rudolf - HAYDN, Franziska - KLEIN, Rosemarie - REUTTER, Gerhard
Vyhodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav - TRBOLA, Robert
Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 VYHLÍDAL, Jiří
Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 VYHLÍDAL, Jiří
Enhancing the Social Partners and Social Dialogue in the New World of Work in the Czech Republic VEVERKOVÁ, Soňa
Role sociálního dialogu v boji proti diskriminaci v pracovním procesu v mezinárodním kontextu KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata - VEVERKOVÁ, Soňa
Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016 VYHLÍDAL, Jiří - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - HORÁKOVÁ, Markéta
Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš
Industrial relations and social dialogue LEHMANN, Štěpánka - VEVERKOVÁ, Soňa
Industrial relations and social dialogue KYZLINKOVÁ, Renata
Systémová doporučení pro zavedení modularizace rekvalifikací v prostředí ÚP ČR - procesní, legislativní změny KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Doporučení pro financování modulově postavených rekvalifikačních kurzů směřujících k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Návrh úprav procesů posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů směřujících k získání profesní kvalifikace se zapojením zaměstnavatelů KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Návrh pravidel procesu nastavení optimální délky a formy modulových rekvalifikačních kurzů vedoucích k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 970 další